11 bit studios S.A. dynamicznie zwiększa przychody i zyski

Bardzo dobra sprzedaż „Frostpunka”, „Moonlightera” i „This War of Mine” przełożyły się na rekordowe wyniki 11 bit studios S.A. za pierwsze trzy kwartały 2018 roku.

W tym okresie przychody Spółki sięgnęły 59,62 mln PLN, czyli były przeszło pięć razy większe niż rok wcześniej (11,4 mln PLN). Zysk operacyjny wyniósł 35,22 mln PLN (2,35 mln PLN) a zysk netto aż 28,52 mln PLN wobec 0,56 mln PLN straty przed rokiem. Tylko w III kwartale 2018 roku Spółka miała 13,89 mln PLN przychodów (2,73 mln PLN rok wcześniej). Zysk operacyjny sięgnął 5,04 mln PLN (0,67 mln straty) a zysk netto 3,6 mln PLN (0,83 mln PLN na minusie). – Jesteśmy bowiem zadowoleni z osiągnięć biznesowych Spółki w 2018 roku, zarówno jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż naszych własnych gier jak i rozwój pionu wydawniczego – komentuje Grzegorz Miechowski, Prezes Zarządu 11 bit studios S.A. Zwraca uwagę, że tegoroczne wyniki Spółki uwzględniają m.in. wysokie tantiemy płacone producentowi „Moonlightera”, które są konsekwencją bardzo dobrej sprzedaży tej gry. – Tantiemy, których wartość wyniosła już blisko 7 mln PLN, skutkowały wyraźnym, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrostem kosztów usług obcych – oświadcza Miechowski. Z kolei rosnące wynagrodzenia były pochodną niegotówkowych rezerw tworzonych na poczet funkcjonującego w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019. – W wynikach za I-III kwartał 2018 roku wspomniane rezerwy miały wartość blisko 4,1 mln PLN – uzupełnia Prezes.

Potwierdzeniem doskonałej sytuacji finansowej są posiadane przez 11 bit studios S.A. zasoby pieniężne. Na koniec września 2018 roku  Spółka zgromadziła na kontach, lokatach bankowych oraz miała ulokowane w obligacjach i jednostkach udziałowych TFI (o bezpiecznym profilu) ponad 61,67 mln PLN. Do tej kwoty należy doliczyć 4,54 mln PLN należności handlowych, które na bieżąco są konwertowane na gotówkę. – Mamy już dwa razy więcej gotówki i jej ekwiwalentów niż na początku bieżącego roku – podkreśla Miechowski,

Twierdzi, że bardzo dobra kondycja finansowa bynajmniej niż oznacza, że Spółka zamierza spocząć na laurach. – Wprost przeciwnie, dodatkowo dopinguje nas to do jeszcze bardziej wytężonej pracy – mówi. Przypomina, że najważniejszym zadaniem, z którym obecnie mierzy się 11 bit studios S.A., jest produkcja gry o roboczej nazwie „Projekt 8”, której budżet szacowany jest na ok. 20 mln PLN. – Mocno wierzymy, że „Projekt 8” stanie się następnym kamieniem milowym w rozwoju Spółki. Mocno wierzymy też w dobrą premierę kolejnej gry z naszego wydawnictwa, czyli „Children of Morta”, która to premiera planowana jest w pierwszych miesiącach 2019 roku – mówi Miechowski. Zapowiada, że 11 bit studios S.A. będzie dalej rozwijać „Frostpunka” oraz monetyzować „This War of Mine” i tytuły z wydawnictwa, w tym „Moonlightera” i „Beat Copa”. – Dywersyfikacja źródeł przychodów, co pokazują nasze tegoroczne wyniki finansowe, ma stabilizujący wpływ na kondycję Spółki i jest jednym z najważniejszych elementów naszej strategii – podsumowuje.