11 bit studios S.A. w doskonałej kondycji finansowej

Ponad 19,15 mln zł przychodów ze sprzedaży, 7,62 mln PLN zysku operacyjnego i prawie 3,42 mln PLN zysku netto – tak prezentują się wyniki 11 bit studios S.A. za 2017 rok. Tylko w IV kwartale 2017 roku Spółka miała blisko 7,75 mln PLN przychodów, 5,27 mln PLN zysku operacyjnego i niespełna 3,98 mln PLN zysku netto.

Wymienione liczby, dotyczące zarówno IV kwartału jak i całego 2017 roku były słabsze niż rok wcześniej na co wpływ miały dwa czynniki. Spółka zdecydowała we wrześniu 2017 roku o przesunięciu premiery „Frostpunka” na 2018 rok przez co przychody z tego źródła przeszły na rok kolejny. – Luki tej nie udało się zapełnić mimo bardzo dobrej, daleko lepszej niż oczekiwaliśmy, sprzedaży gry „This War of Mine” – przyznaje Grzegorz Miechowski, Prezes 11 bit studios S.A. Drugim czynnikiem, który miał negatywny wpływ na wyniki Spółki w poprzednim roku były niekorzystne, z jej punktu widzenia, zmiany na międzynarodowych rynkach walutowych. 11 bit studios S.A., z uwagi na duży udział aktywów pieniężnych denominowanych w walutach obcych, jest narażone na wahania kursowe. Z tego tytułu wyniki Spółki za 2017 rok zostały obciążone wysokimi kosztami finansowymi z tytułu przeszacowania wartości posiadanych aktywów, które to koszty wyniosły łącznie ponad 3,4 mln PLN. – W dużej części miały niegotówkowy charakter i nie uszczupliły posiadanych przez Spółkę zasobów pieniężnych – podkreśla Miechowski. Na koniec grudnia 2017 roku 11 bit studios S.A. miało na kontach blisko 28,2 mln PLN gotówki i jej ekwiwalentów oraz dodatkowo ponad 3 mln PLN ulokowane w jednostkach udziałowych TFI o bezpiecznym profilu. – To oznacza, że łączne zasoby pieniężne Spółki, dzięki ścisłej kontroli kosztów, wzrosły o ponad 7 proc. w porównaniu z końcem 2016 roku, mimo rosnących nakładów na produkcję gier i rozwój działalności wydawniczej – stwierdza Prezes Spółki.

Dla 11 bit studios S.A. 2017 rok był przede wszystkim czasem wytężonej pracy nad „Frostpunkiem” czyli grą, która przez najbliższe kwartały i lata decydowała będzie o wynikach finansowych Spółki. – Jesteśmy absolutnie zdeterminowani, żeby „Frostpunk” prezentował jak najwyższą jakość co w połączeniu z unikalną tematyką i bardzo dużym zainteresowaniem, jakie nasz tytuł rozbudza wśród graczy na całym świecie, daje podstawy do oczekiwań solidnej sprzedaży gry. Czy tak będzie przekonamy się już 24 kwietnia gdy „Frostpunk” trafi do sprzedaży – mówi przedstawiciel 11 bit studios S.A.

Przypomina, że w 2017 roku Spółka kontynuowała też prace nad rozwojem gry „This War of Mine” czego efektem była premiera (14 listopada) pierwszego z trzech dodatków z serii „TWoM:Stories” – „Fathers Promise”, który został bardzo pozytywnie przyjęty przez środowisko graczy. Premiery dwóch kolejnych dodatków z serii „TWoM:Stories” planowane są w 2018 roku. – Spółka rozpoczęła też prace nad grą o roboczym tytule „Projekt 8”, który trafi do sprzedaży po „Frostpunku”. Produkcja, w którą zaangażowany jest już blisko 20-osobowy zespół, przebiega zgodnie z harmonogramem – zapewnia Miechowski.

Pion wydawniczy 11 bit publishing zrealizował w 2017 roku dwie premiery gier stworzonych przez zewnętrzne studia deweloperskie. Do sprzedaży trafiły gry „Beat Cop” i „Tower 57”. Oba projekty przyniosły zyski dla 11 bit studios S.A. a przychody z działalności wydawniczej miały w 2017 roku zauważalny, ponad 10-proc. udział w przychodach Spółki.

Według Miechowskiego, 2018 rok będzie dla 11 bit studios S.A. rokiem przełomowym. – Przed nami kwietniowa premiera „Frostpunka”. W kolejnych miesiącach do sprzedaży trafią też „Moonlighter” i „Children of Morta”, czyli gry z naszego wydawnictwa, których potencjał komercyjny oceniamy wysoko. Mocno wierzymy, że wymienione tytuły spodobają się graczom co przełoży się pozytywnie na ich sprzedaż a w konsekwencji również na nasze wyniki finansowe – oświadcza Prezes. Oczekuje, że bieżący rok będzie rekordowy w historii 11 bit studios S.A. – Mocno wierzymy, że tegoroczne premiery potwierdzą naszą pozycję jako liczącego się gracza w branży gier komputerowych na świecie – podsumowuje przedstawiciel 11 bit studios S.A.