Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 bit studios S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 7 czerwca 2017 roku na godz. 12.00.

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje o zwołaniu na dzień 7 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędą się w Warszawie przy ul. Brechta 7 (w siedzibie Spółki).

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00. Akcjonariusze zbiorą się, żeby zatwierdzić podwyższenie kapitału o 130 tys. akcji serii G na potrzeby nowego Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce IR/Spolka.

http://ir.11bitstudios.com/walne-zgromadzenia