Dwa Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 10 maja 2017 roku.

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje o zwołaniu na dzień 10 maja roku Nadzwyczajnego oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędą się w Warszawie przy ul. Stalowej 52.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.30. Akcjonariusze zbiorą się, żeby zatwierdzić redakcyjne poprawki dotyczące Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 przyjętego na ZWZA w czerwcu 2014 roku. Dotyczą m.in. rynku, na jaki zostaną wprowadzone nowe akcje (GPW zamiast NewConnect). Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego pozostają bez zmian.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 14.00. Akcjonariusze będą mieli za zadanie przyjąć jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe 11 bit studios S.A. za 2016 rok. Ponadto, obecni na spotkaniu zajmą się tematem nowego Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019.

Pełna treść ogłoszeń o zwołaniu NWZA i ZWZA wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce IR/Spolka.

http://ir.11bitstudios.com/?page_id=66