Fundusze NN Investment Partners TFI w akcjonariacie 11 bit studios

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN Investment Partners TFI przekroczyły próg 5 proc. kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 11 bit studios. Łącznie, po ostatnich transakcjach kupna (26 lutego br.), fundusze z portfela NN Investment Partners TFI (m.in. NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 oraz Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) posiadają 111 790 papierów Spółki stanowiących 5,04 proc. kapitału i dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. – Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że do grona naszych udziałowców dołączyły fundusze z rodziny NN. Jest to potwierdzenie, że instytucje finansowe zauważają i doceniają nasze wysiłki, których efektem ma być stworzenie liczącego się gracza w branży gier komputerowych – komentuje Grzegorz Miechowski, Prezes Zarządu 11 bit studios. Wiodącymi akcjonariuszami Spółki, po wejściu funduszy zarządzanych przez NN Investment Partners TFI, wciąż pozostają jej założyciele, którzy równocześnie zasiadają we władzach. Grzegorz Miechowski, Prezes Zarządu, posiada 169 696 akcji (7,65 proc. ogółem). Bartosz Brzostek, Członek Zarządu, kontroluje 218 696 papierów (9,86 proc.). Przemysław Marszał, Członek Zarządu, ma 127 130 walorów (5,73 proc.). Michał Drozdowski, również Członek Zarządu, posiada 100 630 akcji (4,54 proc.). Papiery należące do menedżmentu Spółki są objęte zakazem sprzedaży (lock-up’em), który wygasa w pierwszych dniach kwietnia br. NN Investment Partners TFI (wcześniej ING Investment Management) jest częścią globalnej firmy inwestycyjnej NN Investment Partners. Wartość aktywów pod zarządzaniem całej grupy, na 30 czerwca 2015 r., wynosiła blisko 206 mld USD. Firma działa w Polsce od 1997 roku.