Raport finansowy za I kwartał 2017 roku

Blisko 2,91 mln PLN przychodów ze sprzedaży i 0,85 mln PLN wyniku EBITDA – to wyniki Grupy 11 bit studios S.A. za I kwartał 2017 roku. – Obie pozycje rachunku wyników były gorsze niż w analogicznym okresie 2016 roku ale równocześnie lepsze od zakładanych w budżecie Grupy na ten okres – komentuje Grzegorz Miechowski, Prezes Zarządu 11 bit studios S.A. Wyjaśnia, że spadek przychodów i wyniku EBITDA, rok do roku, wynikał z wysokiej bazy porównawczej z I kwartału 2016 roku kiedy do sprzedaży trafiły konsolowa wersja gry „This War of Mine” oraz jej wersja chińskojęzyczna a także z celowego ograniczenia aktywności Grupy w obszarze działań marketingowych stymulujących sprzedaż tytułu. – W I kwartale 2017 roku „TWoM” nie był dostępny w żadnej akcji wyprzedażowej, które w przypadku gier dłużej obecnych na rynku mają istotne znaczenie dla wolumenów sprzedaży – mówi Miechowski. Deklaruje, że Grupa zamierza zwiększyć aktywność na tym polu w kolejnych okresach.

Na poziomie netto Grupa zakończyła I kwartał 2017 roku stratą rzędu 1,05 mln PLN co było pochodną wysokich kosztów finansowych wynikających z konieczności przeszacowania wartości posiadanych przez Grupę aktywów pieniężnych, W zdecydowanej większości wspomniane aktywa denominowane są w walutach obcych. – Koszty finansowe, które musieliśmy zaksięgować w ciężar I kwartału tego roku, miały niegotówkowy charakter i były pochodną zmian na międzynarodowych rynkach walutowych, na które Spółka nie ma wpływu – tłumaczy Prezes. Zwraca uwagę, że kierowana przez niego Grupa kolejny kwartał z rzędu zwiększyła posiadane zasoby gotówkowe, mimo że równocześnie przeznacza znaczne środki na produkcję „Frostpunka” i „Projektu 8” oraz rozwój działalności wydawniczej. – Na koniec marca mieliśmy na kontach prawie 29,2 mln zł środków pieniężnych. To najwyższy poziom w historii Grupy co daje nam duży komfort jeśli chodzi o finansowanie bieżącej działalności i planowanych inwestycji – oznajmia Miechowski.

Deklaruje, że prace nad grą „Frostpunk”, która ma być kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Grupy, przebiegają zgodnie z harmonogramem. – Tak jak zapowiadaliśmy, tytuł trafi do sprzedaży w II półroczu 2017 roku – wskazuje Prezes 11 bit studios S.A. Również w tym roku planowane są premiery „Tower 57” i „Moonlightera”, czyli dwóch gier tworzonych przez zewnętrzne studia deweloperskie. 11 bit studios S.A. będzie ich wydawcą.