Walne zgromadzenie akcjonariuszy 11 bit studios S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 9 czerwca 2016 roku.

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje o zwołaniu na dzień 9 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6, w siedzibie Spółki. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00. Akcjonariusze zbiorą się, żeby zatwierdzić jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe 11 bit studios S.A. za 2015 r. oraz wybrać Radę Nadzorczą na nową, trzyletnią kadencję. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się pod poniższym linkiem:

http://ir.11bitstudios.com/?page_id=66