Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 bit studios S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 24 maja 2018 roku.

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje o zwołaniu na dzień 24 maja roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Stalowej 52.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Akcjonariusze będą mieli za zadanie przyjąć jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe 11 bit studios S.A. za 2017 rok i udzielić absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto wprowadzą niewielką, czysto techniczną, zmianę do Statutu Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał, wzorem pełnomocnictwa oraz wszystkimi niezbędnymi formularzami jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce IR/Spolka.

http://ir.11bitstudios.com/walne-zgromadzenia 

Zapraszamy naszych Akcjonariuszy do udziału.