Dobre praktyki : 11 bit studios – Relacje Inwestorskie