Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium raportów finansowych

30.03.2017 – Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2016 rok

11.05.2017 – Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku

21.09.2017 – Raport skonsolidowany za I półrocze 2017 roku

16.11.2017 – Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku

 

Okresy zamknięte

od 28.02.2017 do 30.03.2017 – przed publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2016 rok

od 11.04.2017 do 11.05.2017 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku

od 31.07.2017 do 21.09.2017 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku

od 16.10.2017 do 16.11.2017 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku