Kalendarium

Kalendarium raportów finansowych

27.03.2019 - Raport roczny za 2018 rok

16.05.2019 – Raport za I kwartał 2019 roku

27.08.2019 – Raport za I półrocze 2019 roku

14.11.2019 – Raport za III kwartał 2019 roku

 

Okresy zamknięte

od 25.02.2019 do 27.03.2019 - przed publikacją Raportu rocznego za 2018 rok

od 16.04.2019 do 16.05.2019 – przed publikacją Raportu za I kwartał 2019 roku

od 28.07.2019 do 27.08.2019 – przed publikacją Raportu za I półrocze 2019 roku

od 17.10.2019 do 16.11.2019 – przed publikacją Raportu za III kwartał 2019 roku