Kalendarium

Kalendarium raportów finansowych

26.03.2018 - Raport skonsolidowany i jednostkowy za 2017 rok

10.05.2018 – Raport jednostkowy za I kwartał 2018 roku

30.08.2018 – Raport jednostkowy za I półrocze 2018 roku

14.11.2018 – Raport jednostkowy za III kwartał 2018 roku

 

Okresy zamknięte

od 24.02.2018 do 26.03.2018 - przed publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok

od 10.04.2018 do 10.05.2018 – przed publikacją jednostkowego raportu za I kwartał 2018 roku

od 30.07.2018 do 30.08.2018 – przed publikacją jednostkowego raportu za I półrocze 2018 roku

od 14.10.2018 do 14.11.2018 – przed publikacją jednostkowego raportu za III kwartał 2018 roku