Kwartalne : 11 bit studios – Relacje Inwestorskie

Informacje finansowe - Kwartalne

Dane finansowe jednostkowe (zgodne z MSR), PLN

 

* - przypadający akcjonariuszom spółki dominującej