11 bit studios S.A. (dalej Spółka) nie publikowała prognoz finansowych na 2014, 2015, 2016 i 2017 rok.

Spółka publikowała prognozę finansową na 2012 rok. W tym okresie przychody ze sprzedaży Spółki miały wynieść 3,05 mln zł a zysk netto 1,74 mln zł. Ostatecznie przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,79 mln zł a zysk netto 1,34 mln zł.

Spółka publikowała też prognozę finansową na 2013 rok. W tym okresie przychody ze sprzedaży miały wynieść 4,2 mln zł a zysk netto 1 mln zł. Ostatecznie przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,71 mln zł a zysk netto 1,01 mln zł.