Informacje finansowe - Roczne

Dane finansowe (od 2014 r. skonsolidowane, zgodne z MSR), PLN