Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2018 – Usługa doradcza

Zakup usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia – rynek Korei Południowej