11 bit studios S.A. – inwestycje przyspieszają

Ponad 49,19 mln PLN przychodów ze sprzedaży, 25,54 mln PLN wyniku EBITDA, 18,42 mln PLN zysku operacyjnego i blisko 17,40 mln PLN zysku netto – tak prezentują się wyniki
11 bit studios S.A. za I-III kwartał 2021 roku.

 

 – Wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy, istotnie lepsze niż zakładaliśmy wewnętrzniew budżecie, zarówno jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży jak i zyski, są najlepszym  potwierdzeniem, że konsekwentnie  realizowana strategia rozwoju Spółki, przynosi wymierne efekty finansowe – komentuje Przemysław Marszał, Prezes Zarządu 11 bit studios S.A. Przypomina, że zyski obciążały niegotówkowe rezerwy  tworzone w związku z funkcjonującym w Spółce Programem Motywacyjnym na lata 2021-2025. W okresie sprawozdawczym odpisy z tego tytułu sięgnęły blisko 2,92 mln PLN.

Według Marszała, solidne osiągnięcia finansowe Spółki za I-III kwartał 2021 roku, mimo braku premier nowych tytułów, to efekt skutecznej monetyzacji całego portfolio gier własnych jak i z wydawnictwa 11 bit publishing. – Przychody ze sprzedaży „Moonlightera”, „Children of Morta” oraz pozostałych produkcji zewnętrznych odpowiadały w tym okresie za ok. 25 proc. przychodów Spółki ogółem – zaznacza. Jego  zdaniem, na szczególne wyróżnienie zasługuje sprzedaż „Frostpunka”, zarówno wersji podstawowej gry jak i płatnych dodatków wydanych w ramach tzw. Season Pass. – Tylko do końca września 2021 roku  blisko co czwarty posiadacza „Frostpunka” zdecydował się nabyć płatne DLC do gry co jest wskaźnikiem daleko przekraczającym średnie rynkowe – podkreśla. O sile marki „Frostpunk” może też świadczyć  ogromne zainteresowanie kolejnym tytułem z tego uniwersum, czyli „Frostpunk 2”. Trailer gry, który miał premierę 12 sierpnia bieżącego roku, ma już grubo przeszło 5 mln odsłon w serwisie Youtube i innych tego typu platformach a liczba graczy, którzy umieścili „Frostpunka 2” na swojej liście życzeń (wishlist) w serwisie Steam daleko przekracza wishlistę „Frostpunka” bezpośrednio przed premierą rynkową tego  produktu, w kwietniu 2018 roku. „Frostpunk 2” jest obecnie 14. najbardziej oczekiwaną grą (zainteresowanie mierzone pozycją na wishliście) na Steam.

W kolejnych okresach 11 bit studios S.A. chce skupić się na pracy nad trzema grami własnymi, czyli wspomnianym „Frostpunk 2” a także „Dolly” i „Projektem 8”. – Ich łączny budżet produkcyjny to ok. 110 mln  PLN – przypomina Prezes. Kolejne 30 mln PLN pochłoną wydatki na trzy gry z wydawnictwa 11 bit publishing, czyli: „Vitriol”, „Botin” i „Ava”. – Mamy też zarezerwowane dalsze 50 mln PLN na nowe tytuły
z wydawnictwa. Środki te zamierzamy wydać do końca 2023 roku – mówi Marszał. Deklaruje, że prace nad pozyskiwaniem nowych tytułów do portfolio wydawniczego, nabrały w ostatnim czasie wyraźnego przyspieszenia i przynoszą rezultaty, o których Spółka będzie wkrótce informować.

Podobnego przyspieszenia w ostatnich miesiącach nabrała rekrutacja nowych pracowników, którzy zasilają wewnętrzne zespoły deweloperskie ale też wzmacniają inne komórki organizacyjne. – Na koniec grudnia nasza załoga powinna liczyć, tak jak zakładaliśmy to w planie na ten rok, 200 osób. Dzięki temu będziemy przygotowani do sprawnego, równoległego prowadzenia daleko większej liczby projektów biznesowych niż obecnie  – mówi Marszał. Twierdzi, że ich horyzont wykracza zdecydowanie poza najbliższe kwartały. Przykładem mogą być intensywne prace nad stworzeniem grupy kapitałowej.  – Liczymy, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat oraz, że rezultaty naszej pracy oraz kolejne przekazywane informacje spotkają się z pozytywnym przyjęciem Akcjonariuszy i Inwestorów – podsumowuje.

Kierowaną przez niego Spółkę stać na samodzielne finansowanie zaplanowanych inwestycji bo tylko w okresie styczeń-wrzesień tego roku 11 bit studios S.A. wygenerowało przeszło 33 mln PLN środków pieniężnych z działalności operacyjnej a wartość aktywów finansowych na koniec września 2021 roku (gotówki i jej ekwiwalentów, instrumentów finansowych oraz należności handlowych i podatkowych)  wynosiła już 121,5 mln PLN. Z kolei łączne zobowiązania Spółki na koniec września sięgały 19,2 mln PLN i były o 11,3 proc. niższe niż na początku roku.