11 bit studios S.A. stawia na inwestycje

Ponad 71,22 mln zł przychodów, 21,71 mln PLN zysku netto i blisko 100 mln PLN aktywów finansowych – to wyniki 11 bit studios S.A. za 2019 rok.

Rosnące portfolio gier i jego skuteczna monetyzacja, w połączeniu z konserwatywną polityką kosztową sprawiły, że w 2019 roku 11 bit studios S.A. kolejny rok z rzędu zwiększyło posiadane zasoby finansowe. – Na koniec grudnia nasze aktywa finansowe, czyli gotówka, lokaty bankowe i należności handlowe, miały wartość prawie 100 mln PLN. W ciągu ostatniego roku powiększyły się o przeszło 41 proc. – podkreśla Grzegorz Miechowski, Prezes Zarządu 11 bit studios S.A. Przypomina, że wynik netto za 2019 rok byłby jeszcze wyższy gdyby nie niegotówkowe rezerwy tworzone w związku z funkcjonującym w Spółce Programem Motywacyjnym na lata 2017-2019. W wynikach za 2019 rok wspomniane rezerwy miały wartość ponad 8,1 mln PLN. – Z drugiej jednak strony, pozytywnie na poziom zysku wpłynęły dwie ulgi podatkowe o łącznej wartości ok. 2,9 mln PLN, z których skorzystaliśmy, w tym ulga IP Box – przyznaje Prezes.

Twierdzi, że doskonała sytuacja finansowa pozwala 11 bit studios S.A. spokojnie planować kolejne inwestycje. – Planów tych nie powinny zaburzyć żadne perturbacje, jak epidemia COVID-19, która nie ma wpływu na naszą bieżącą działalność, płynność finansową czy przychody ze sprzedaży – mówi Miechowski. Deklaruje, że Spółka pracuje obecnie nad trzema nowymi grami własnymi, w tym nad „Projektem 8”, które to gry trafią do sprzedaży w kolejnych latach.
– Znacznie przybliża nas to do realizacji głównego celu naszej średnioterminowej strategii, czyli premiery jednej własnej gry co 12-18 miesięcy – mówi. – W przeszłości, nasze premiery dzieliły
3-4-letnie przerwy – przypomina.

Z równym rozmachem Spółka chce rozwijać wydawnictwo 11 bit publishing, które w 2019 roku odpowiadało już za ok. 40 proc. jej  przychodów. – W portfelu wydawniczym mamy obecnie trzy nowe tytuły. Budżet każdego z nich, a zatem i potencjał komercyjny, jest istotnie większy niż produkcji, które wypuściliśmy na rynek do tej pory – oznajmia Prezes. – To nie zaspokaja naszych ambicji jeśli chodzi o rozwój wydawnictwa, które po sukcesach „Moonlightera” i „Children of Morta” mocno złapało wiatr w żagle i przymierza się do projektów, które jeszcze do niedawna wydawały się być całkowicie poza naszym zasięgiem – uzupełnia.

Żeby sprostać wyzwaniom 11 bit studios S.A. zamierza szybko zwiększać zatrudnienie. Do końca 2020 roku liczba pracowników powinna wzrosnąć do 190-200. – W naszym nowym biurze, do którego przenieśliśmy się miesiąc temu, znajdą się miejsca pracy i ambitne zadania dla przeszło 300 osób. To najlepszy dowód, że chcemy dalej dynamicznie rozwijać się i zwiększać wartość Spółki dla Akcjonariuszy – podsumowuje Miechowski.