Mocny początek roku w wykonaniu 11 bit studios S.A.

Bardzo dobra sprzedaż „Frostpunka” i dodatków do gry sprawiła, że I kwartał 2020 roku był, jeśli chodzi o przychody i zyski, drugim najlepszym w historii kwartałem dla 11 bit studios S.A.

Ponad 30,52 mln PLN przychodów ze sprzedaży, 19,59 mln PLN wyniku EBITDA i prawie 14,51 mln PLN zysku netto – to wyniki 11 bit studios S.A. za I kwartał 2020 roku. Wymienione pozycje były odpowiednio o: 114,3 proc., 168,3 proc. i 226,9 proc. lepsze niż w analogicznym okresie 2019 roku. Wynik netto byłby jeszcze wyższy, gdyby nie niegotówkowe rezerwy tworzone każdego kwartału (do II kwartału 2020 roku włącznie) w związku z funkcjonującym w Spółce Programem Motywacyjnym na lata 2017-2019. Obniżyły one zysk netto za I kwartał 2020 roku
o ponad 2,05 mln PLN. – Spółka zdecydowała też, że w wynikach kwartalnych nie będzie uwzględniała ulgi IP Box i skorzysta z niej dopiero w rozliczeniu za cały 2020 rok – zwraca uwagę Grzegorz Miechowski, Prezes Zarządu 11 bit studios S.A.

Twierdzi, że doskonałe wyniki za pierwsze trzy miesiące roku to w głównej mierze efekt udanej premiery (21 stycznia 2020 roku) drugiego z płatnych dodatków do „Frostpunka” – „Frostpunk: The Last Autumn”. – Wiedzieliśmy, że jest to bardzo dobre jakościowo i oczekiwane przez fanów DLC, mimo to byliśmy pozytywnie zaskoczeni sprzedażą – przyznaje Miechowski. Premiera DLC miała też zauważalny wpływ na sprzedaż podstawowej wersji „Frostpunka”. – Dzięki temu, skumulowane przychody ze sprzedaży „Frostpunka” i płatnych dodatków do gry liczone
od premiery gry, w kwietniu 2018 roku, do końca marca 2020 roku wyniosły ponad 100 mln PLN
i tym samym przebiły skumulowane przychody ze sprzedaży gry „This War of Mine”, która przecież zadebiutowała znacznie wcześniej, bo w listopadzie 2014 roku – oznajmia przedstawiciel Spółki. Ważną częścią wyników 11 bit studios S.A. w I kwartale 2020 roku były też tytuły z wydawnictwa, czyli „Moonlighter” i „Children of Morta”. – Przychody ze sprzedaży obu pozycji w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku odpowiadały za 24 proc. przychodów Spółki ogółem – wskazuje Miechowski.

Potwierdzeniem doskonałej kondycji finansowej 11 bit studios S.A. były bardzo wysokie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, które w I kwartale 2020 roku wyniosły ponad 24,3 mln PLN. Dzięki temu, na koniec marca 2020 roku łączna wartość aktywów finansowych
11 bit studios S.A. (gotówki i jej ekwiwalentów, lokat bankowych i należności handlowych) po raz pierwszy w historii Spółki przekroczyła 100 mln PLN.

Prezes zapewnia, że w kolejnych kwartałach 2020 roku 11 bit studios S.A. nie zamierza zwalniać tempa rozwoju choć przyznaje, że powtórzenie wyników z I kwartału będzie dużym wyzwaniem. – Bardzo dużo dzieje się wewnątrz Spółki w związku z przeskalowywaniem naszej działalności. Pracujemy już z nowego, własnego, w pełni przystającego do potrzeb spółki gamingowej biura, które zlokalizowane jest przy ul. Brzeskiej 2 w Warszawie. Intensywnie rekrutujemy nowych pracowników – wylicza Miechowski. Zapowiada, że do końca roku Spółka chce zatrudniać 190-200 osób. Obecnie załoga liczy 140 pracowników. – Nowe osoby zasilą przede wszystkim zespoły, które zajmują się produkcją bądź prototypowaniem gier o roboczych nazwach „Projekt 8”, „Projekt 9” i „Projekt 10” – oświadcza. Równie dynamicznie rozwijać się też będzie pion wydawniczy 11 bit publishing, który mimo ograniczeń w podróżowaniu i odwołaniu wszystkich imprez branżowych z powodu pandemii COVID-19, intensywnie pracuje nad rozbudową portfela wydawniczego na kolejne lata. – Na razie w skład portfela wchodzą trzy bardzo obiecujące i daleko większe niż wcześniejsze projekty, w tym jeden z Polski. Do końca roku ich liczba powinna być jeszcze większa – podsumowuje przedstawiciel 11 bit studios S.A.