Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 bit studios S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 25 października 2018 roku.

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje o zwołaniu na dzień 25 października 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Brechta 7 (w siedzibie Spółki).

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00. Akcjonariusze będą mieli za zadanie przyjąć zmiany w wynagradzaniu Członków Rady Nadzorczej oraz wprowadzić techniczne poprawki do regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał, wzorem pełnomocnictwa oraz wszystkimi niezbędnymi formularzami jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce IR/Spolka.

http://ir.11bitstudios.com/walne-zgromadzenia 

Zapraszamy naszych Akcjonariuszy do udziału.