Przemysław Marszał przejmuje stery 11 bit studios S.A.

 Zdynamizowanie rozwoju Spółki oraz przygotowanie jej do realizowania większych projektów to główne cele, jakie stawia przed sobą Przemysław Marszał, nowy Prezes Zarządu 11 bit studios S.A.

Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A. na posiedzeniu 24 października 2020 roku powołała Przemysława Marszała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Przemysław Marszał, wcześniej piastujący stanowisko Członka Zarządu Spółki, zastąpił w fotelu Prezesa Grzegorza Miechowskiego, który złożył rezygnację ze stanowiska. Grzegorz Miechowski pozostaje we władzach 11 bit studios S.A. jako Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy operacyjne (Chief Operating Officer – COO).

– Jesteśmy w świetnym momencie, aby wykonać kolejny krok w rozwoju 11 bit studios S.A. Mamy doskonały zespół, robimy unikalne i wartościowe gry a nasza kondycja finansowa jest bardzo dobra. Rozumiemy siebie, naszą strategię oraz meaningful games. Jesteśmy także dużym, znanym na całym świecie wydawcą z wieloma hitami w historii
i masą fanów czekających na kolejne gry –
mówi nowy Prezes Zarządu 11 bit studios S.A. Twierdzi, że wyzwanie, przed którym stoi Spółka, czyli tworzenie coraz większych
i ambitniejszych projektów growych, zespołami liczącymi ponad 100 osób, wymaga zmian. – Musimy postawić na dynamiczną organizację, wspierającą pracę dużych zespołów. Chcemy budować coraz większe projekty “Alternative AAA” i jednocześnie lepiej rozumieć swoje przewagi i budować je na przyszłość – mówi Marszał. W jego ocenie, zmiana zakresu obowiązków w ramach Zarządu usprawni jego funkcjonowanie. – 11 lat wspólnej pracy z Grzegorzem w 11 bit studios S.A. zaowocowało stworzeniem Spółki
o bardzo zdrowych fundamentach biznesowych i finansowych. Ta drużyna przegrupowuje szyki i razem idzie z impetem do przodu stawiając na wzrost”
– mówi Prezes. 

– Przemek to wizjoner. Ma dużą wiedzę o branży, intuicję i nie boi się myśleć o kierunkach rozwoju branży growej oraz przyszłości 11 bit studios. Wzmocni nasz potencjał zajmując się strategicznym długoterminowym planowaniem oraz sferą innowacji, podczas gdy ja skupię się na tym, co znam najlepiej, czyli na tematach operacyjno – finansowych, administracyjnych i marketingowych. Klarowny, odpowiedni do naszych indywidualnych zdolności podział obowiązków to jest zmiana, której potrzebujemy, i którą postrzegam bardzo pozytywnie – oznajmia Grzegorz Miechowski, Członek Zarządu 11 bit studios S.A. Zapewnia, że mocno wierzy w przyszłość Spółki dlatego nie zamierza rozstawać się z nią, również kapitałowo. – Podkreślam, że propozycja zmian w Zarządzie, którą złożyłem jakiś czas temu Przemkowi jest efektem długich przemyśleń. Dlatego jestem pewien,
że przekazuję stery osobie, które ma najlepsze kompetencje do strategicznego zarządzania firmą
– dodaje Miechowski.

Nowy kierujący 11 bit studios S.A. zapowiada, że Spółka będzie nadal koncentrować się na produkcji i wydawaniu gier opartych na wyraźnych ideach (meaningful entertainment).– Czujemy się bardzo dobrze w tym segmencie rynku. Można wręcz powiedzieć, że go zbudowaliśmy i chcemy dalej rozwijać. Taki kierunek oznacza dla nas także strategiczny wzrost inwestycji w nowe projekty, w tym zewnętrzne. Planujemy wydawać więcej tytułów, których skala będzie rosła. Nasz długoterminowy cel, żeby być światowym liderem, jeśli chodzi o produkcję gier „AAA – alternative”, pozostaje aktualny. Jestem przekonany, że możemy go osiągnąć – podsumowuje Prezes.