Rekordowe przychody 11 bit studios S.A. w pandemicznym roku

Ponad 87,1 mln zł przychodów, 37,36 mln PLN zysku netto i blisko 108 mln PLN zasobów finansowych – to wyniki 11 bit studios S.A. za 2020 rok.

11 bit studios S.A. suchą stopą przeszło przez bardzo trudny dla światowej gospodarki 2020 rok. Co więcej, Spółka w tym czasie znacząco poprawiła wyniki finansowe w porównaniu z 2019 rokiem. – Nie ukrywamy, że z uwagi na pandemię COVID-19 zeszły rok był okresem dużych wyzwań jeśli chodzi o zarządzanie firmą i prowadzenie biznesu. Dlatego tym bardziej jesteśmy dumni
z wyników które wypracowaliśmy, czyli najwyższych w historii Spółki przychodów, bardzo wysokiego zysku operacyjnego i netto oraz rekordowych zasobów finansowych – mówi Przemysław Marszał, Prezes Zarządu 11 bit studios S.A.

Kierowana przez niego Spółka wykazała w 2020 roku 87,1 mln PLN sprzedaży, czyli 22,3 proc więcej niż w 2019 roku i 6,1 proc. więcej niż w najlepszym, jak do tej pory, 2018 roku gdy swoje premiery miały gry „Frostpunk” i „Moonlighter”. Zysk operacyjny 11 bit studios S.A. sięgnął w 2020 roku 40,79 mln PLN (wzrost rok do roku o 57,6 proc.) a netto 37,36 mln PLN (zmiana o 57,5 proc.). – Na koniec grudnia, mimo szybko rosnących nakładów na nowe gry własne
i z wydawnictwa, mieliśmy ulokowane na kontach bankowych bądź w bezpiecznych instrumentach finansowych, 96,13 mln PLN – wskazuje Marszał. Kwota była o 16,9 proc. większa niż rok wcześniej. Dodając do tego należności handlowe rzędu 11,6 mln PLN, łączne zasoby finansowe Spółki na koniec 2020 roku wynosiły już 107,7 mln PLN. – Nigdy, w naszej przeszło 10-letniej historii, nie były one tak duże – podkreśla Prezes.

Twierdzi, że solidne wyniki finansowe za 2020 rok to konsekwencja skutecznej monetyzacji portfolio gier własnych, czyli „Frostpunka” i „This War of Mine”. – Szczególnie zadowoleni jesteśmy ze sprzedaży „Frostpunka” oraz płatnych dodatków do tej gry wydanych w ramach tzw. Season Pass. Świadczy to bardzo pozytywnie o sile stworzonego przez nas IP, które wciąż rozwijamy – mówi przedstawiciel Spółki. Zauważa, że istotny wkład do rekordowych wyników 11 bit studios S.A. w 2020 roku miały, podobnie jak i we wcześniejszych okresach, tytuły
z wydawnictwa 11 bit publishing, czyli „Moonlightera” i „Children of Morta”. Ich sprzedaż odpowiadała za 29 proc. przychodów Spółki w tym okresie. – Nie zaspokaja to bynajmniej naszych apetytów ale dodatkowo motywuje do zwiększenia wysiłków i nakładów w rozwój tej części biznesu 11 bit studios S.A. – oświadcza Marszał.

Zapowiada kolejne kwartały wytężonej pracy nad rozbudową portfela gier własnych
i z wydawnictwa. – Posiadane zasoby finansowe pozwalają nam z dużą swobodą planować przyszłość również w dłuższej, niż tylko kilkuletnia, perspektywie – wskazuje. W jego ocenie satysfakcjonujące tempo prac nad kolejnymi tytułami wewnętrznymi, czyli „Projektem 8” oraz projektami „Dolly” i „Eleanor”, jak i zewnętrznymi, pozwala oczekiwać, że 11 bit studios S.A. zbliża się do momentu, gdy będzie mogło zaprezentować ich szczegóły.

Według Prezesa, wdrażane w ostatnich miesiącach istotne zmiany organizacyjne dodatkowo wzmacniające fundamenty Spółki pozwolą na skokowy wzrost skali jej działalności. – Przygotowujemy się do tego bardzo starannie zatrudniając najlepszych na rynku specjalistów, nie tylko do zespołów deweloperskich, co nie jest łatwe z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 – oznajmia. Przypomina, że użytkowanym od ponad roku nowym, własnym biurze, Spółka ma miejsce dla ponad 300 pracowników. – Obecnie nasza załoga liczy już ponad 170 osób i szybko rośnie. Cel, żeby do końca 2021 roku liczba zatrudnionych przekroczyła 200 osób, wydaje się być w naszym zasięgu – podsumowuje.