Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. (update)

Ogłoszenie o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 14 czerwca 2021 roku.

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Akcjonariusze będą mieli za zadanie przyjąć sprawozdanie finansowe 11 bit studios S.A. za 2020 rok i udzielić absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Zajmą się zaopiniowaniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w roku obrotowym 2020. Wprowadzą też poprawki do Statutu Spółki (kompetencje dotyczące zgody na ewentualne przejęcia przejmie Rada Nadzorcza w miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy).

Jednocześnie Spółka informuje o możliwości wzięcia udziału w ZWZA w sposób zdalny. Wszystkie informacja na ten temat zawiera ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał, wzorem pełnomocnictwa oraz wszystkimi niezbędnymi formularzami jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce IR/Spolka.

http://ir.11bitstudios.com/walne-zgromadzenia 

 

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji online z ZWZA naszej Spółki, które odbędzie się w poniedziałek 14 czerwca 2021 roku. Początek, godz. 11.00.

Transmisja będzie dostępna pod linkiem:

http://ucstream.pl/11bitstudios/

Jednocześnie informujemy, że możliwość aktywnego uczestnictwa w spotkaniu, tzn. głosowania czy zadawania pytań, mają tylko akcjonariusze, którzy zarejestrowali się na walne zgromadzenie.