Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. – update

Ogłoszenie o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 21 czerwca 2022 roku.

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Akcjonariusze będą mieli za zadanie przyjąć sprawozdanie finansowe 11 bit studios S.A. za 2021 rok i udzielić absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Zajmą się zaopiniowaniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w roku obrotowym 2021. Ostatnim z tematów będzie wybór nowej Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, 3-letnią kadencję.

Jednocześnie Spółka informuje o możliwości wzięcia udziału w ZWZA w sposób zdalny. Wszystkie informacja na ten temat zawiera ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał, wzorem pełnomocnictwa oraz wszystkimi niezbędnymi formularzami jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce IR/Spolka.

http://ir.11bitstudios.com/walne-zgromadzenia 

Transmisja ze ZWZA będzie dostępna na stronie:

http://ucstream.pl/11bitstudios

Zapraszamy do oglądania.

Jednocześnie informujemy, że oglądający nie mają możliwości zadawania pytań do uczestników ZWZA.