Shareholders structure

,,,,,,,,
UdziałowiecLiczba udziałów% w kapitaleIlość głosów% głosów
Grzegorz Miechowski168 4136,97%168 4136,97%
Przemysław Marszał120 0034,96%120 0034,96%
Michał Drozdowski98 8444,09%98 8444,09%
Paweł Feldman9 3360,39%9 3360,39%
Marek Ziemak1 0020,04%1 0020,04%
Allianz Polska TFI229 8789,51%229 8789,51%
NN PTE144 9005,99%144 9005,99%
Esaliens TFI120 9655%120 9655,00%
Others1 523 85863,05%1 523 85863,05%