Shareholders structure

,,,,,,,,
UdziałowiecLiczba udziałów% w kapitaleIlość głosów% głosów
Grzegorz Miechowski168 4136,97%168 4136,97%
Przemysław Marszał120 8635%120 8635,00%
Michał Drozdowski100 0444,14%100 0444,14%
Paweł Feldman10 4360,43%10 4360,43%
Marek Ziemak1 0020,04%1 0020,04%
Allianz Polska TFI229 8789,51%229 8789,51%
NN PTE144 9005,99%144 9005,99%
Esaliens TFI120 9655%120 9655,00%
Others1 520 69862,92%1 520 69862,92%