11 bit studios S.A. inwestuje coraz więcej

W I-III kwartale 2022 roku Spółka zanotowała 59,58 mln PLN przychodów ze sprzedaży (21,11 proc. więcej niż rok wcześniej) oraz wypracowała blisko 16 mln PLN zysku operacyjnego (spadek o 13,15 proc.) i 19,97 mln PLN zysku netto (wzrost o 14,76 proc. rok do roku).

Tylko w III kwartale 2022 roku przychody wyniosły 13,81 mln PLN (2,94 proc. więcej niż w okresie porównawczym), zysk operacyjny zamknął się kwotą 2,58 mln PLN (spadek o 34,25 proc.) a zysk netto sięgnął 4,88 mln PLN (poprawa o prawie 19,36 proc.). – Nasze założenia na ten rok były daleko ostrożniejsze – przyznaje Przemysław Marszał, Prezes Zarządu 11 bit studios. Zwraca jednocześnie uwagę, że istotny wpływ na zysk netto Spółki za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 roku miały przychody finansowe z posiadanych aktywów finansowych (aktualizacji ich wyceny, a także odsetek od lokat bankowych). Wyniosły 7,86 mln PLN wobec 1,59 mln PLN w okresie porównawczym. W okresie styczeń-wrzesień bieżącego roku 11 bit studios wygenerowało przeszło 36,79 mln PLN środków pieniężnych z działalności operacyjnej a wartość aktywów finansowych na koniec września 2022 roku (gotówki i jej ekwiwalentów, instrumentów finansowych oraz należności handlowych i podatkowych) wynosiła 111,27 mln PLN. Z kolei łączne zobowiązania Spółki na dzień bilansowy sięgały 24,97 mln PLN.

Solidne osiągnięcia finansowe 11 bit studios za I-III kwartał 2022 roku to efekt skutecznej monetyzacji całego portfolio gier własnych, przede wszystkim „Frostpunka” i „This War of Mine” (kilka dni temu obchodził ósmą już rocznicę premiery) jak i z wydawnictwa. W tym okresie przychody ze sprzedaży „Moonlightera” (w II kwartale tytuł trafił na platformę Netflix), „Children of Morta” i debiutującej w sierpniu gry „South of the Circle” oraz pozostałych produkcji zewnętrznych odpowiadały za ok. 39 proc. przychodów Spółki ogółem. Rok wcześniej wskaźnik wynosił 25 proc. – Jesteśmy zadowoleni z tego, jak rozwija się nasze wydawnictwo – komentuje Prezes Zarządu. Przypomina, że w tym roku 11 bit studios zdecydowało się nabyć 40-proc. pakietu udziałów w Fool’s Theory, która jest producentem gry „Vitriol” (tytuł roboczy) oraz 5,1-proc. pakietu akcji Starward Industries, czyli producencie „The Invincible”, która to gra ma trafić na rynek w 2023 roku. 11 bit studios będzie wydawcą obu tytułów. Na portfel wydawniczy składają się jeszcze gry „Ava” i Botin” (tytuły robocze).

11 bit studios skupia się na produkcji trzech gier własnych, czyli „Frostpunka 2”, „The Alters” (kampania marketingowa tego tytułu ruszyła w III kwartale) oraz „Projektu 8” (tytuł roboczy), którego produkcja, mimo pewnych perturbacji, wróciła na właściwe tory. – Systematycznie zwiększamy zatrudnienie. Rozbudowujemy zespoły deweloperskie. Wzmacniamy działy business developmentu, wydawniczy i marketingu, żeby lepiej sprostać czekającym nas wyzwaniom związanym nie tylko z premierami gier – wylicza przedstawiciel 11 bit studios. Zwraca uwagę, że Spółka systematycznie zwiększa wydatki na produkcję gier własnych i z wydawnictwa. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku nakłady na ten cel wyniosły 34,26 mln PLN czyli były o 65,67 proc. większe niż w analogicznym okresie 2021 roku. – Należy liczyć się z tym, że w kolejnych okresach kwoty na tego typu inwestycje będą rosły, co jest zgodne z planem średnioterminowym oraz długofalową strategią firmy – podsumowuje Przemysław Marszał.