Prognozy

11 bit studios S.A. (dalej Spółka) nie publikowało prognoz finansowych na lata 2014-2021 a także na 2022 rok.

Spółka publikowała prognozę finansową na 2012 rok. W tym okresie przychody ze sprzedaży Spółki miały wynieść 3,05 mln zł a zysk netto 1,74 mln zł. Ostatecznie przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,79 mln zł a zysk netto 1,34 mln zł.

Spółka publikowała też prognozę finansową na 2013 rok. W tym okresie przychody ze sprzedaży miały wynieść 4,2 mln zł a zysk netto 1 mln zł. Ostatecznie przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,71 mln zł a zysk netto 1,01 mln zł.