Prognozy

11 bit studios S.A. (dalej Spółka) nie publikowało prognoz finansowych na lata 2015-2022 a także na 2023 rok.