Dokumenty korporacyjne

 

Statut Spółki

Regulamin RN

Regulamin WZA

Regulamin Komitetu Audytu

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN

Aktualny odpis KRS

NIP

Regon