Dokumenty korporacyjne

 

Statut Spółki

Regulamin RN

Regulamin Zarządu

Regulamin WZA

Regulamin Komitetu Audytu

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN

KRS

NIP

Regon