Dokumenty korporacyjne

 

Statut Spółki 11 bit studios S.A.

Regulamin RN

Regulamin Zarządu

Regulamin WZA

Regulamin Komitetu Audytu

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN

Strategia podatkowa 11 bit studios S.A. za 2022 rok

KRS

NIP

Regon