Kalendarium

Kalendarium raportów finansowych

28.04.2021 - Raport roczny za 2020 rok

13.05.2021 – Raport za I kwartał 2021 roku

26.08.2021 – Raport za I półrocze 2021 roku

18.11.2021 – Raport za III kwartał 2021 roku

 

Okresy zamknięte

od 27.03.2020 do 28.04.2021 - przed publikacją Raportu rocznego za 2020 rok

od 13.04.2020 do 13.05.2020 – przed publikacją Raportu za I kwartał 2021 roku

od 27.07.2020 do 26.08.2020 – przed publikacją Raportu za I półrocze 2021 roku

od 19.10.2020 do 18.11.2020 – przed publikacją Raportu za III kwartał 2021 roku