Kalendarium

Kalendarium raportów finansowych

23.03.2023 - Raport roczny za 2022 rok

25.05.2023 – Raport za I kwartał 2023 roku

24.08.2023 – Raport za I półrocze 2023 roku

23.11.2023 – Raport za III kwartał 2023 roku

 

Okresy zamknięte

od 22.02.2023 do 23.03.2023 - przed publikacją Raportu rocznego za 2022 rok

od 25.04.2023 do 25.05.2023 – przed publikacją Raportu za I kwartał 2023 roku

od 25.07.2023 do 24.08.2023 – przed publikacją Raportu za I półrocze 2023 roku

od 24.10.2023 do 23.11.2023 – przed publikacją Raportu za III kwartał 2023 roku