Kalendarium

Kalendarium raportów finansowych

18.04.2024 - Raport roczny za 2023 rok

23.05.2024 – Raport za I kwartał 2024 roku

22.08.2024 – Raport za I półrocze 2024 roku

14.11.2024 – Raport za III kwartał 2024 roku

 

Okresy zamknięte

od 19.03.2024 do 18.04.2024 - przed publikacją Raportu rocznego za 2023 rok

od 23.04.2024 do 23.05.2024 – przed publikacją Raportu za I kwartał 2024 roku

od 23.07.2024 do 22.08.2024 – przed publikacją Raportu za I półrocze 2024 roku

od 15.10.2024 do 14.11.2024 – przed publikacją Raportu za III kwartał 2024 roku