Kalendarium

Kalendarium raportów finansowych

25.03.2020 - Raport roczny za 2019 rok

14.05.2020 – Raport za I kwartał 2020 roku

27.08.2020 – Raport za I półrocze 2020 roku

17.11.2020 – Raport za III kwartał 2020 roku

 

Okresy zamknięte

od 24.02.2020 do 25.03.2020 - przed publikacją Raportu rocznego za 2019 rok

od 14.04.2020 do 14.05.2020 – przed publikacją Raportu za I kwartał 2020 roku

od 28.07.2020 do 27.08.2020 – przed publikacją Raportu za I półrocze 2020 roku

od 18.10.2020 do 17.11.2020 – przed publikacją Raportu za III kwartał 2020 roku