Kalendarium

Kalendarium raportów finansowych

24.03.2022 - Raport roczny za 2021 rok

25.05.2022 – Raport za I kwartał 2022 roku

30.09.2022 – Raport za I półrocze 2022 roku

17.11.2022 – Raport za III kwartał 2022 roku

 

Okresy zamknięte

od 23.02.2022 do 24.03.2022 - przed publikacją Raportu rocznego za 2021 rok

od 25.04.2022 do 25.05.2022 – przed publikacją Raportu za I kwartał 2022 roku

od 26.07.2022 do 30.09.2022 – przed publikacją Raportu za I półrocze 2022 roku

od 18.10.2022 do 17.11.2022 – przed publikacją Raportu za III kwartał 2022 roku