Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 bit studios S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 6 grudnia 2022 roku.

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje o zwołaniu na dzień 6 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Akcjonariusze wprowadzą korekty do statutu Spółki, które wynikają z konieczności dostosowania statutu do niedawnych zmian w Kodeksie Spółek Handlowych.

Jednocześnie Spółka informuje o możliwości wzięcia udziału w NWZA w sposób zdalny. Wszystkie informacja na ten temat zawiera ogłoszenie o zwołaniu NWZA.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał, wzorem pełnomocnictwa oraz wszystkimi niezbędnymi formularzami jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce IR/Spolka.

http://ir.11bitstudios.com/walne-zgromadzenia