Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółk

RB 2 – 2024