Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZA Spółki w dniu 6 czerwca 2024 roku.

RB 14 – 2024