Zbycie akcji przez osoby zarządzające

RB 4 – 2024

Powiadomienie – Przemysław Marszał – 20.02.2024

Powiadomienie – Michał Drozdowski – 20.02.2024

Powiadomienie – Paweł Feldman – 20.02.2024