11 bit studios S.A. zapowiada dwie premiery w 2023 roku

Ponad 74,2 mln zł przychodów, 25,87 mln PLN wyniku EBITDA i blisko 22,89 mln PLN zysku netto – tak prezentują się wyniki finansowe 11 bit studios S.A. za 2022 rok.

 – Nasze wyniki finansowe za 2022 rok, dzięki ciężkiej pracy całego zespołu, są daleko lepsze niż zakładaliśmy wewnętrznie w budżecie na ten okres – komentuje Przemysław Marszał, Prezes Zarządu 11 bit studios S.A. Przyznaje jednocześnie, że był to dla Spółki, z uwagi na trudne otoczenie makroekonomiczne (spowolnienie gospodarcze, wysoka inflacja) i geopolityczne (wojna na Ukrainie) intensywny i wymagający, od strony operacyjnej, rok. – Jesteśmy bardzo zadowoleni jak poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami – podsumowuje wątek.

Solidne fundamenty pozwoliły 11 bit studios S.A. skupić się w 2022 roku na produkcji gier własnych oraz z wydawnictwa, które będą trafiały do sprzedaży w kolejnych okresach, począwszy od 2023 roku. – Z uwagi na zaawansowanie produkcji i zbliżanie się do terminów premier mogliśmy już ruszyć z kampaniami promocyjnymi wybranych pozycji – mówi Marszał. W sierpniu Spółka pokazała fanom grę „The Alters” (wcześniejsza nazwa kodowa „Dolly”) a w lutym tego roku grę „Thaumaturge” („Vitriol”) produkowaną przez spółkę stowarzyszoną Fool’s Theory Sp. z o.o. – Obie zapowiedzi spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem czego dowodem mogą być coraz wyższe pozycje wspomnianych gier na liście wishlist Steam – wskazuje przedstawiciel Spółki. Przypomina, że trwa  kampania promocyjna „Frostpunka 2”, która nabierze dynamiki w kolejnych miesiącach 2023 roku oraz gry „The Invincible” („Niezwyciężony”), czyli pozycji z portfela wydawniczego, za którą stoi krakowski Starward Industries S.A. 11 bit studios S.A. od 2022 roku jest mniejszościowym akcjonariuszem tego podmiotu. – Inwestycje kapitałowe w Starward Industries S.A. i Fool’s Theory Sp. z o.o. dokonane przez 11 bit studios S.A.w ubiegłym roku to dobre przykłady działań o strategicznym dla Spółki znaczeniu. Jesteśmy przekonani, że połączenie kompetencji zespołów przyniesie znaczne efekty synergii i w przyszłości może zaowocować kolejnymi, ciekawymi tytułami oczekiwanymi przez fanów na całym świecie – mówi Marszał.

Zauważa, że poprzedni rok był też okresem istotnych zmian organizacyjnych w Spółce. – Przede wszystkim, skutecznie wdrożyliśmy model pracy hybrydowej. Systematycznie zwiększaliśmy zatrudnienie, które obecnie przekracza już 250 osób, z których kilkanaście procent stanowią cudzoziemcy. Wzmacnialiśmy i powiększaliśmy wewnętrzne zespoły w tym, z uwagi na rosnącą liczbę zadań i obowiązków Zarząd, do którego dołączyli Paweł Feldman i Marek Ziemak – wylicza Prezes. Podkreśla, że równocześnie Spółka i jej pracownicy znajdowali czas na angażowanie się w różnego rodzaju pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. – Jesteśmy bardzo dumni, że w tę pomoc, oprócz pracowników, włączyli się również fani naszych gier, przede wszystkim fani „This War of Mine”. Dzięki ich hojności, już w pierwszych dniach marca 2022 roku przekazaliśmy na Ukraiński Czerwony Krzyż kwotę prawie 3,7 mln PLN. Była to największa jednorazowa darowizna w historii naszej Spółki – oznajmia Marszał.

Jego zdaniem, 2023 rok dla 11 bit studios S.A. zapowiada się nadzwyczaj pracowicie. – Będzie to dla nas czas dowożenia obietnic a jednocześnie realizacji ważnego etapu wyznaczonej kilka lat temu strategii – oświadcza. – Pełną parą prowadzone będą produkcje „Frostpunka 2”, „The Alters” i „Projektu 8” (nazwa kodowa) co wiązało się będzie z dodatkowymi rekrutacjami. Nowe osoby , oprócz zespołów deweloperskich, zasilały będą również pozostałe piony, w tym przede wszystkim marketingowy i wydawnictwo, które przygotowują się do zbliżających się premier. Na tegorocznej liście premier, zgodnie z zapowiedziami producenta, jest m.in. „The Invincible”. Drugą pozycją, która w tym roku trafi do fanów, będzie “Thaumaturge” – wylicza Prezes Zarządu 11 bit studios S.A. W 2023 roku kierowana przez niego Spółka zamierza również, odpowiadając na zainteresowanie fanów, przekazać pierwsze informacje na temat dalszych gier ze swojego portfolio, które do tej pory funkcjonują jedynie pod nazwami kodowymi, szczególnie że ich produkcja jest już w dojrzałych fazach. – Podobnie zaawansowane są rozmowy i prace nad nowymi projektami wydawniczymi, które dopiero chcemy dołączyć do naszego portfolio w najbliższych okresach. Liczymy, że skala oraz tematyka gier spotkają się z uznaniem fanów co dodatkowo wzmocni znaczenie i rolę wydawnictwa w strategii 11 bit studios S.A. – podsumowuje Marszał. W 2022 roku wydawnictwo odpowiadało już za 38 proc. przychodów Spółki (rekordowy poziom w historii).