Paweł Feldman i Marek Ziemak w Zarządzie Spółki

Paweł Feldman i Marek Ziemak dołączyli do Zarządu 11 bit studios, który od teraz będzie działał w pięcioosobowym składzie.

Rada Nadzorcza 11 bit studios na posiedzeniu 11 sierpnia 2022 roku powołała Pawła Feldmana i Marka Ziemaka do Zarządu Spółki. Obaj menedżerowie są od lat (odpowiednio od 2012 i 2014 roku) związani z 11 bit studios, współtworzyli Spółkę, w tym odpowiadali za sukces pionu wydawniczego. – Bardzo cieszymy się, że Paweł i Marek pomogą nam w kierowaniu Spółką już jako Członkowie Zarządu – komentuje Przemysław Marszał, Prezes Zarządu i jeden ze współzałożycieli 11 bit studios. Oprócz niego we władzach Spółki zasiadają także, jako Członkowie Zarządu, dwaj pozostali współzałożyciele, czyli Grzegorz Miechowski i Michał Drozdowski.

Paweł Feldman w Zarządzie 11 bit studios będzie odpowiadał za rozwój wszystkich nowych biznesów Spółki, w tym rozwój IP. Zadaniem Marka Ziemaka będzie z kolei nadzór nad produkcją gier oraz dalszym rozwojem pionu wydawniczego (dział External Development), który od kilku już lat ma istotny wpływ na wyniki finansowe 11 bit studios. – Nasza Spółka szybko rośnie. Śmiało patrzymy w przyszłość. Otwieramy nowe pola. Mamy ambitne plany, których realizacja niesie za sobą nowe obowiązki i zadania. Jesteśmy przekonani, że Paweł i Marek, którzy mają ogromną wiedzę ekspercką oraz doskonałe kontakty i relacje w branży gier komputerowych na całym świecie będą bardzo cennym wsparciem w realizacji tych zamierzeń – mówi Marszał.

Kadencja Pawła Feldmana i Marka Ziemaka jako Członków Zarządu 11 bit studios kończy się, tak jak w przypadku Przemysława Marszała, Grzegorza Miechowskiego i Michała Drozdowskiego, wraz zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.