Premiery gier z portfolio wydawniczego 11 bit studios coraz bliżej

W I kwartale 2023 roku producent i wydawca gier zanotował blisko 14,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Wynik EBITDA sięgnął 3,0 mln PLN a zysk netto wyniósł przeszło 2,46 mln PLN.

Wymienione powyżej pozycje rachunku wyników, aczkolwiek nieco gorsze niż w przed rokiem, było równocześnie istotnie lepsze niż Spółka zakładała wewnętrznie w budżecie na pierwsze trzy miesiące tego roku. Warto też przypomnieć o wysokiej bazie porównawczej. – W I kwartale
2022 roku istotny wpływ na nasze wyniki miała doskonała sprzedaż „This War of Mine” na przełomie lutego i marca gdy w reakcji na napaść Rosji na Ukrainę zdecydowaliśmy, że całość przychodów ze sprzedaży tego tytułu w pierwszym tygodniu po agresji przekażemy na rzecz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża – komentuje Przemysław Marszał, Prezes Zarządu Spółki. Zwraca równocześnie uwagę, że w I kwartale 2023 roku w wynikach 11 bit studios zostały rozpoznane pierwsze przychody ze sprzedaży planszowej wersji „Frostpunka” (była to siedmiocyfrowa kwota). Zauważalny wpływ na zysk Spółki w tym okresie miało też przeszacowanie wartości posiadanych przezeń akcji Starward Industries. 11 bit studios. kontroluje blisko 6 proc. kapitału krakowskiej spółki, która jest producentem gry „The Invincible”. – Jest to jeden z tytułów naszego wydawnictwa – przypomina Marszał.

Przedstawiciel 11 bit studios podkreśla, że solidne wyniki finansowe i posiadana poduszka gotówkowa pozwalają Spółce na pełną koncentrację na produkcji gier własnych i z wydawnictwa, których premiery planowane są w kolejnych kwartałach i najbliższych latach. – Systematycznie zwiększamy nakłady na ten cel, które w I kwartale 2023 roku wyniosły prawie 12,14 mln PLN i były o blisko 28,2 proc. większe niż rok wcześniej. Należy zakładać, że w kolejnych okresach wydatki na produkcję, podobnie zresztą jak i na promocję gier w miarę zbliżania się do ich premier rynkowych, będą rosły – oświadcza Marszał.

Podtrzymuje, że w 2023 roku 11 bit studios S.A. planuje wydanie dwóch gier, czyli wspomnianego już „The Invincible” oraz „The Thaumaturge”, którego producentem jest spółka stowarzyszona Fool’s Theory. – Prowadzone kampanie promocyjne przekładają się na coraz wyższe pozycje obu tytułów na wishliście Steam co pozwala zakładać, że ich premiery będą miały zauważalny wpływ na tegoroczne wyniki finansowe 11 bit studios – mówi Prezes Spółki. – Ich uzupełnieniem będą oczywiście przychody ze sprzedaży dotychczasowego portfolio gier, na czele z „Frostpunkiem” i „This War of Mine”, którego monetyzacja, czego dowodem są wyniki za I kwartał, jeszcze przez długi czas zapewniała będzie ważny strumień gotówki – dodaje.

Przemysław Marszał przyznaje, że o wynikach 11 bit studios w dłuższym, kilkuletnim horyzoncie decydowały będą przede wszystkim premiery tytułów własnych, nad którymi Spółka pracujemy już od kilku lat, czyli „Frostpunka 2”, „The Alters” oraz funkcjonującego pod nazwą roboczą „Projektu 8”. – Czekamy niecierpliwie, aż będziemy mogli podzielić się z Inwestorami szczegółowymi informacjami na temat zbliżających się premier, które o czym jesteśmy przekonani, wszystkie wydarzą się przed końcem 2025 roku – podsumowuje.

BRAK