11 bit studios S.A. poprawia wyniki finansowe

Ponad 17,74 mln PLN przychodów ze sprzedaży, 3,75 mln PLN zysku operacyjnego, 3,77 mln PLN zysku netto i przeszło 107,8 mln PLN zasobów finansowych – to dane finansowe 11 bit studios S.A. za I kwartał 2022 roku. Są lepsze niż rok wcześniej.

11 bit studios S.A. bardzo dobrze rozpoczęło 2022 rok. Za solidne, lepsze od zakładanych w budżecie, wyniki I kwartału 2022 roku odpowiadała, podobnie jak we wcześniejszych okresach, bardzo dobra monetyzacja całego portfolio gier własnych Spółki. – Na szczególne wyróżnienie zasługuje doskonała sprzedaż „This War of Mine” na przełomie lutego i marca gdy, w reakcji na napaść Rosji na Ukrainę zdecydowaliśmy, że całość przychodów ze sprzedaży tego tytułu w tym okresie przekażemy na rzecz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Akcja spotkała się z bardzo pozytywną reakcją środowiska graczy i mediów, nie tylko branżowych, na całym świecie – komentuje Przemysław Marszał, Prezes Zarządu 11 bit studios S.A. Zwraca uwagę, że na wynik netto wpływ miała niegotówkowa rezerwa (0,83 mln PLN) utworzona w związku z funkcjonującym w Spółce Programem Motywacyjnym na lata 2021-2025 oraz wspominana powyżej darowizna (3,68 mln PLN).

Pozytywny wpływ na przychody Spółki w I kwartale 2022 roku miały też tytuły z wydawnictwa, na czele z „Moonlighterem” i „Children of Morta”. Sprzedaż drugiego z tytułów zauważalnie wsparło udostępnienie graczom trybu kooperacji (co-op) przez Internet co miało miejsce 14 lutego 2022 roku. W skali całego I kwartału bieżącego roku przychody ze sprzedaży gier zewnętrznych odpowiadały za 23 proc. łącznych przychodów Spółki.

Kondycja finansowa Spółki, mierzona wielkością posiadanych zasobów pieniężnych, uległa kolejny kwartał z rzędu poprawie, mimo rosnących wydatków na nowe gry, presji na wynagrodzenia i wzrostu kosztów bieżącej działalności co było oczywiście pochodną rosnącej inflacji. Na dzień 31 marca 2022 roku łączna wartość aktywów finansowych 11 bit studios S.A. (gotówki na rachunkach bankowych plus bezpiecznych instrumentów finansowych), wynosiła przeszło 107,8 mln PLN, czyli była większa niż na koniec 2021 roku.

Marszał podkreśla, że Spółka konsekwentnie realizujemy wcześniejsze zapowiedzi. – W ostatnim dniu lutego poinformowaliśmy o nabyciu 40 proc. udziałów w spółce Fool’s Theory, czyli producencie gry „Vitriol” – jednego z tytułów z wydawnictwa. W kwietniu z kolei poinformowaliśmy o podpisaniu umowy na wydanie gry „South of the Circle” , której producentem jest brytyjskie studio State of Play. Mocno wierzymy, że już niedługo będziemy mogli pochwalić się kolejnymi przedsięwzięciami tego typu – podsumowuje.