Przyszłość Spółki, strategia, plany wydawnicze (update – link do nagrania)

Dziękujemy wszystkim Inwestorom i Akcjonariuszom za wzięcie udziału w naszej Konferencji Inwestorskiej.

Na naszej IR stronie można już pobrać prezentację z Konferencji.

https://ir.11bitstudios.com/wp-content/uploads/2022/06/11-bit-studios-Investors-Conference-2022-presentation.pdf

Zainteresowani mogą też obejrzeć video z eventu