Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. (update)

Ogłoszenie o zwołaniu  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 21 stycznia 2021 roku.

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje o zwołaniu na dzień 21 stycznia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Akcjonariusze będą mieli za zadanie przyjąć nowy Program Motywacyjny dla pracowników i współpracowników Spółki na lata 2021 – 2025. Ponadto wprowadzą niewielkie, techniczne zmiany do Statutu Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje o możliwości wzięcia udziału w NWZA w sposób zdalny. Wszystkie informacja na ten temat zawiera ogłoszenie o zwołaniu NWZA.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał, wzorem pełnomocnictwa oraz wszystkimi niezbędnymi formularzami jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce IR/Spolka.

http://ir.11bitstudios.com/walne-zgromadzenia 

 

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji online z NWZA naszej Spółki, które odbędzie się w czwartek 21 stycznia 2021 roku. Początek, godz. 11.00.

Transmisja będzie dostępna pod linkiem:

http://ucstream.pl/11bitstudios/

Jednocześnie informujemy, że możliwość aktywnego uczestnictwa w spotkaniu, tzn. głosowania czy zadawania pytań, mają tylko akcjonariusze, którzy zarejestrowali się na walne zgromadzenie.