Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 bit studios S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 23 maja 2019 roku.

Zarząd 11 bit studios S.A. informuje o zwołaniu na dzień 23 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Stalowej 52

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Akcjonariusze będą mieli za zadanie przyjąć sprawozdanie finansowe 11 bit studios S.A. za 2018 rok i udzielić absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Wybiorą również, na kolejną 3-letnią kadencję, nową Radę Nadzorczą. Ponadto wprowadzą dwie niewielkie, czysto techniczne, zmiany związane z Programem Motywacyjnym na lata 2017-2019 funkcjonującym w Spółce.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał, wzorem pełnomocnictwa oraz wszystkimi niezbędnymi formularzami jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce IR/Spolka.

http://ir.11bitstudios.com/walne-zgromadzenia 

Zapraszamy naszych Akcjonariuszy do udziału.