Zdrowe fundamenty Spółki dobrze rokują na przyszłość

Ponad 70,1 mln zł przychodów, 28,57 mln PLN zysku netto i przeszło 107,4 mln PLN gotówki i jej ekwiwalentów – tak prezentują się wyniki finansowe 11 bit studios S.A. za 2021 rok.

 Wypracowane w 2021 roku solidne zyski i rosnące kolejny rok z rzędu zasoby pieniężne, mimo prowadzonych z rozmachem inwestycji w nowe tytuły dowodzą, że Spółka skutecznie przestawiła się na modele pracy zdalnej i hybrydowej, do wprowadzenia których została zmuszona z uwagi na trwającą pandemię COVID-19. – Nasz Spółka bez większych perturbacji przeszła przez ten trudny od strony organizacyjnej i operacyjnej okres – zapewnia Przemysław Marszał, Prezes Zarządu 11 bit studios S.A.

Kierowana przez niego Spółka miała w 2021 roku 70,12 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Wynik EBITDA sięgnął 38,95 mln PLN. Zysk operacyjny zamknął się kwotą 30,03 mln PLN a netto 28,57 mln PLN. – Wymienione liczby, co prawda nieco gorsze niż w 2020 roku, były jednak istotnie lepsze niż planowaliśmy w budżecie – zapewnia przedstawiciel 11 bit studios S.A. Zwraca uwagę, że zyski, podobnie jak we wcześniejszych okresach, obciążał niegotówkowy odpis na koszty Programu Motywacyjnego na lata 2021-2025, który narastająco sięgnął prawie 3,35 mln PLN. Spółka w 2022 rok weszła z aktywami finansowymi (gotówką i instrumentami finansowymi o bezpiecznym profilu) rzędu 107,41 mln PLN, czyli 11,73 proc. większymi niż rok wcześniej i równocześnie rekordowymi w historii Spółki. Dodając to tego należności handlowe kwota urosła do 123,90 mln PLN. Równocześnie zobowiązania Spółki na koniec grudnia wynosiły tylko 22,15 mln.

Zdaniem Marszała, posiadane rezerwy gotówkowe oraz utrzymująca się na satysfakcjonującym poziomie sprzedaż „Frostpunka” i pozostałych tytułów z portfolio własnego i wydawniczego sprawiają, że Zarząd 11 bit studios S.A. ze spokojem patrzy w przyszłość. – Z uwagą śledzimy jednak zmiany geopolityczne zachodzące na świecie, w tym za naszą wschodnią granicą i staramy się na bieżąco adresować je w prowadzonym biznesie. Dotyczy to również negatywnych zjawisk makroekonomicznych, jak globalne spowolnienie gospodarcze czy rosnąca inflacja, która przekładać się będzie w dłuższym horyzoncie na spadającą konsumpcję i już bezpośrednio dotyka Spółkę w postaci wyższych kosztów operacyjnych – mówi Prezes.

Deklaruje, że mimo niesprzyjającego otoczenia 11 bit studios S.A. nie zamierza zmieniać planów na kolejne kwartały, które są dobrze zdefiniowane i nie dotyczą tylko premier gier, do których Spółka obecnie przygotowuje się. – W sierpniu 2021 roku pokazaliśmy pierwszy materiał promocyjny dotyczący „Frostpunka 2”, czyli jednej z trzech gier własnych, oprócz „Dolly” i „Projektu 8”, nad którymi pracujemy obecnie. Odzew fanów na zapowiedź wydania tytułu, który nie będzie jedynie prostą kontynuacją pierwszej gry z tej serii, mierzony choćby wysoką pozycją na wishliście Steam, przerósł nasze oczekiwania – wskazuje Marszał. – Liczymy, że odsłaniając kulisy dwóch kolejnych produkcji, w tym jednej z naszego wydawnictwa, co planujemy jeszcze w tym półroczu, spotkamy się z równie pozytywnym odbiorem – dodaje. Sygnalizuje równocześnie, że nie będą to jedyne ciekawe informacje, które Spółka szykuje na najbliższe miesiące. – Równie interesująco zapowiada się też II półrocze tego roku, w którym będziemy m.in. dzielić się kolejnymi wiadomościami na temat „Frostpunka 2” i pozostałych produkcji – podsumowuje wątek.

Twierdzi, że długoterminowe plany Spółki wybiegają znacznie dalej niż premiery gier, które zapowiedziano już jakiś czas temu, i produkcja których idzie pełną parą. – Przykładem działań o strategicznym dla rozwoju 11 bit studios S.A. znaczeniu jest niedawne nabycie 40 proc. udziałów w spółce Fool’s Theory, który to podmiot odpowiada za produkcję gry „Vitriol”, czyli jednej z naszych pozycji wydawniczych. Jesteśmy przekonani, że połączenie kompetencji obu zespołów przyniesie znaczne efekty synergii i zaowocuje kolejnymi, ciekawymi tytułami oczekiwanymi przez fanów na całym świecie – mówi Marszał. W jego ocenie inwestycja w Fool’s Theory to pierwszy, dlatego bardzo ważny etap, jeśli chodzi o związki kapitałowe z innymi podmiotami z branży gier komputerowych, które rozważa 11 bit studios S.A. – I bynajmniej nie jest to jedyny kierunek, o którym myślimy planując ekspansję w dłuższej perspektywie – dodaje.

Zapewnia, że Spółka bardzo starannie przygotowuje się do przeskalowania swojej działalności. – Rozbudowujemy strukturę organizacyjną, żeby lepiej odpowiadała wyzwaniom, które przed nami stoją. Rekrutujemy nowych pracowników, którzy zasilają wewnętrzne zespoły deweloperskie ale też wzmacniają inne komórki organizacyjne – wylicza. Przypomina, że 11 bit studios S.A. już zatrudnia ponad 200 osób. – W tym roku lista płac powinna powiększyć się o kolejnych 50-60 członków zespołu. Chcemy, żeby Spółka była przygotowana do równoległego prowadzenia, już w niedalekiej perspektywie, większej liczby projektów niż obecnie – podsumowuje.