Stabilne zasoby gotówkowe 11 bit studios S.A.

Ponad 11,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży i prawie 3,6 mln PLN EBITDA – to wyniki skonsolidowane 11 bit studios S.A. po trzech kwartałach 2017 roku.

Obie pozycje były gorsze niż rok wcześniej. – Spadek wynikał z wysokiej bazy porównawczej oraz z faktu, że naszym głównym źródłem przychodów nadal jest gra „This War of Mine”, której premiera miała miejsce trzy lata temu – wyjaśnia Grzegorz Miechowski, Prezes 11 bit studios S.A. Deklaruje, że żeby podtrzymać monetyzację „TWoM” Spółka będzie wydawać płatne dodatki do gry (DLC). Pierwszy epizod z serii „TWoM: Series” – „Father’s Promise”, zadebiutował 14 listopada. – Początki jego sprzedaży są bardzo obiecujące. To potwierdza, że wydawanie DLC do „TWoM-a”, z uwagi na liczne grono fanów tego tytułów, jest dobrą decyzją biznesową – komentuje Prezes.

Kierowana przez niego Grupa zakończyła pierwsze dziewięć miesięcy roku stratą netto rzędu 0,42 mln PLN. – To konsekwencja wysokich, sięgających blisko 3 mln PLN, kosztów finansowych wynikających z konieczności przeszacowania wartości posiadanych aktywów pieniężnych, które do niedawna w zdecydowanej większości denominowane były w walutach obcych – stwierdza Prezes. Miechowski zwraca uwagę, że odpisy miały głównie niegotówkowy charakter i były pochodną zmian na międzynarodowych rynkach walutowych (istotnego umocnienia PLN wobec USD i EUR), na które Grupa nie ma wpływu. Prezes podkreśla równocześnie, że papierowa strata netto nie miała żadnego znaczenia dla kondycji finansowej Grupy, która cały czas generowała wysokie, pozytywne przepływy z działalności operacyjnej. W konsekwencji, mimo dynamicznego zwiększania zatrudnienia oraz ponoszonych sporych wydatków na produkcję gier i rozwój działalności wydawniczej, zasoby pieniężne Grupy na koniec września 2017 roku przekraczały 29,4 mln PLN, czyli pozostawały na rekordowym w jej historii poziomie.

Priorytetem 11 bit studios S.A. jest obecnie dokończenie prac nad „Frostpunkiem”. – Nasz produkt wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród graczy i mediów branżowych z całego świata. Nie chcemy ich zawieść – mówi Miechowski. Podtrzymuje, że tytuł trafi do sprzedaży, w wersji na komputery PC, w I kwartale 2018 roku. 11 bit studios S.A. kontynuuje też prace nad „Projektem 8” – grą, która trafi do sprzedaży po „Frostpunku”. – Z lekkim poślizgiem udało nam się też wreszcie uruchomić pion R&D, który w sposób ciągły testuje i weryfikuje, również od strony technologicznej, pomysły i koncepcje na kolejne gry własne – opowiada Miechowski. Spółka rozwija też pion wydawniczy 11 bit publishing. – W 2018 roku wydamy „Moonlightera” oraz „Children of Morta”, co do których mamy spore oczekiwania sprzedażowe – podsumowuje Prezes  Miechowski.