Wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku

Blisko 8,67 mln zł przychodów ze sprzedaży, 3,02 mln zł zysku operacyjnego i 0,27 mln zł zysku netto – to wyniki wypracowane przez 11 bit studios S.A. w I półroczu 2017 roku. Są zgodne ze wstępnymi danymi finansowymi za ten okres, które Spółka opublikowała pod koniec sierpnia. – Głównym źródłem przychodów 11 bit studios S.A. w pierwszej połowie roku pozostawała sprzedaż gry „This War of Mine” oraz „Beat Copa”, który zadebiutował w ostatnich dniach marca – oświadcza Grzegorz Miechowski, Prezes Zarządu 11 bit studios S.A. Przypomina, że premiera „TWoM” w wersji na komputery PC miała miejsce w listopadzie 2014 roku. – Od tego czasu skumulowane przychody ze sprzedaży tego tytułu przekroczyły już 70 mln PLN – mówi. – Jego produkcja, razem z dodatkami, kosztowała ok. 3 mln PLN – dodaje. Prezes zapowiada, że do końca tego roku 11 bit studios S.A. wyda kolejny dodatek do „TWoM”, żeby podtrzymać zainteresowanie produkcją i jej dalszą monetyzację.

Miechowski wyjaśnia, że negatywny wpływ na rentowność netto Spółki w I półroczu 2017 roku miały zmiany na rynkach walutowych. – Gwałtowne umocnienie złotego, szczególnie wobec dolara amerykańskiego sprawiło, że w tym okresie musieliśmy zaksięgować blisko 2,6 mln PLN niegotówkowych kosztów finansowych powstałych z uwagi na konieczność przeszacowania wartości aktywów pieniężnych denominowanych w walutach obcych – oznajmia. Podkreśla, że odpis miał niegotówkowy charakter i nie uszczuplił zasobów pieniężnych Spółki. – Jej stan, mimo sporych wydatków związanych z finansowaniem produkcji „Frostpunka”, gier z naszego  wydawnictwa oraz budową drugiego zespołu deweloperskiego, zmienił się minimalnie w porównaniu z rekordowym poziomem z końca 2016 roku – mówi przedstawiciel 11 bit studios S.A. Na koniec czerwca Spółka miała na kontach, lokatach oraz w jednostkach uczestnictwa TFI, blisko 28,5 mln PLN gotówki.

Prezes deklaruje, że w najbliższych miesiącach uwaga Spółki będzie całkowicie skoncentrowana na „Frostpunku”, którego premiera jest zaplanowana na I kwartał 2018 roku. – Chcemy jak najlepiej przygotować się do tego wydarzenia. Gra ukaże się jednocześnie w siedmiu wersjach językowych oraz w bogatej wersji pudełkowej na najważniejszych światowych rynkach – deklaruje Miechowski. Twierdzi, że zainteresowanie „Frostpunkiem”, mierzone liczbą wyświetleń trailerów czy publikacji w mediach branżowych jest bardzo duże. – Wysokie zainteresowanie naszą grą potwierdza też szybko rosnąca wishlista na Steam – podsumowuje.