11 bit studios S.A. przyspiesza tempo inwestycji

 

Ponad 14,83 mln PLN przychodów ze sprzedaży, 6,38 mln PLN wyniku EBITDA, 3,56 mln PLN zysku netto i blisko 107,8 mln PLN płynnych aktywów finansowych – to wyniki 11 bit studios S.A. za I kwartał 2021 roku. Są lepsze niż Spółka zakładała w budżecie na ten okres.

 Pierwsze miesiące bieżącego roku w 11 bit studios S.A., mimo trwającej pandemii COVID-19, która nie ułatwiała zarządzania Spółką, przyniosły przyspieszenie prac nad nowymi produkcjami własnymi. – „Projekt 8” oraz projekty „Dolly” i „Eleanor” a także kolejne gry z wydawnictwa
11 bit publishing będą decydowały o wynikach 11 bit studios S.A. w kolejnych latach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa prac nad większością z nich – podkreśla Przemysław Marszał, Prezes Zarządu giełdowej Spółki. Twierdzi, że tylko w I kwartale 2021 roku 11 bit studios S.A. wydało na inwestycje w nowe tytuły blisko 8 mln PLN. – Zakładamy, że w przyszłych okresach, w ślad za rosnącym zatrudnieniem, które już zbliża się do 180 osób a także planowanym powiększaniem portfela wydawniczego, wydatki inwestycyjne związane z nowymi grami będą nadal rosły co
w przyszłości przełoży się pozytywnie na przychody i zyski 11 bit studios S.A. – oznajmia Marszał.

Kierowany przez niego podmiot stać na prowadzenie ambitnego programu rozwojowego bo na koniec marca 2021 roku łączna wartość należących do niego aktywów finansowych (gotówki na rachunkach bankowych plus bezpiecznych instrumentów finansowych), powiększona o należności handlowe, wynosiła już blisko 107,8 mln PLN, czyli była wyższa niż kwartał wcześniej
i równocześnie rekordowa w przeszło 11-letniej historii Spółki.

W I kwartale 2020 roku 11 bit studios S.A. wypracowało ponad 14,83 mln PLN przychodów
ze sprzedaży. Wynik EBITDA sięgnął 6,38 mln PLN, zysk operacyjny wyniósł 3,44 mln PLN a zysk netto prawie 3,56 mln PLN.  – Chcemy zwrócić uwagę, że na wynik netto wpływ miała niegotówkowa rezerwa utworzona w związku z funkcjonującym w Spółce Programem Motywacyjnym na lata 2021-2025. Wyniosła blisko 1,04 mln PLN i taka też kwota będzie obniżała zyski kolejnych kwartałów począwszy od I kwartału 2021 roku aż do IV kwartału 2025 roku włącznie – tłumaczy Prezes.

Za solidne dane I kwartału 2021 roku odpowiadała, podobnie jak we wcześniejszych okresach, bardzo dobra monetyzacja całego portfolio gier własnych Spółki, wspierana udanymi akcjami promocyjnymi na głównych platformach sprzedażowych, w tym Steam. – Pozytywnie na przychody Spółki w tym okresie wpłynęła też premiera, 24 lutego, „Frostpunka” w wersji na komputery Mac – podkreśla Marszał. Istotny wkład do rezultatów 11 bit studios S.A. w pierwszych miesiącach 2021 roku miały też tytuły z wydawnictwa, na czele z „Moonlighterem” i „Children of Morta”. Przychody ze sprzedaży gier zewnętrznych odpowiadały w tym okresie za 27 proc. łącznych przychodów Spółki.