Wyniki 11 bit studios S.A. powyżej budżetu

Bardzo dobre przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, mimo rosnących nakładów na inwestycje w nowe produkcje sprawiły, że 11 bit studios S.A. kolejny raz zwiększyło posiadane zasoby pieniężne.

 

Blisko 35,78 mln PLN przychodów ze sprzedaży, 19,76 mln PLN wyniku EBITDA, 14,49 mln PLN zysku operacyjnego i 13,31 mln PLN zysku netto – tak prezentują się wyniki 11 bit studios S.A. za I półrocze 2021 roku. – Nasz budżet na ten okres był daleko ostrożniejszy – przyznaje Przemysław Marszał, Prezes Zarządu 11 bit studios S.A. Przypomina też, że na wyniki negatywny wpływ miała niegotówkowa rezerwa utworzona w związku z funkcjonującym w Spółce Programem Motywacyjnym na lata 2021-2025. W skali półrocza wyniosła ponad 1,94 mln PLN.

Satysfakcjonujące rezultaty finansowe 11 bit studios S.A. za I półrocze 2021 roku, mimo że nieco słabsze rok do roku z uwagi na wysoką bazę porównawczą, to konsekwencja bardzo dobrej sprzedaży całego, systematycznie rosnącego portfela gier własnych i z wydawnictwa. – Szczególnie zadowoleni jesteśmy ze sprzedaży „Frostpunka” i płatnych dodatków do tej produkcji wydawanych w ramach Season Pass – mówi Marszał. Twierdzi, że łączne przychody z „Frostpunka” (całego IP), do końca czerwca 2021 roku, czyli w nieco ponad trzy lata od premiery, sięgały już blisko 140 mln PLN. Znaczącym uzupełnieniem wyników 11 bit studios S.A. tradycyjnie już były tytuły z wydawnictwa, czyli przede wszystkim „Moonlighter” i „Children of Morta”. Przychody ze sprzedaży obu pozycji w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku odpowiadały za 27 proc. przychodów Spółki ogółem.

Potwierdzeniem doskonałej kondycji finansowej Spółki mogą być posiadane zasoby pieniężne, na które składa się: gotówka i jej ekwiwalenty, instrumenty finansowe o bezpiecznym profilu i należności  handlowe. – W sumie, na koniec czerwca 2021 roku, mimo rosnących nakładów inwestycyjnych, ich wartość wynosiła już 114,56 mln PLN, czyli była zauważalnie większa niż na koniec 2020 roku i najwyższa w historii Spółki – wskazuje Marszał.

Jego zdaniem, mając tak solidne fundamenty Spółka może podejmować wyzwania, które jeszcze kilka lat temu były poza jej zasięgiem. – Przygotowujemy się do nich bardzo starannie, zwiększając zatrudnienie i wprowadzając potrzebne w firmie zmiany – oznajmia Prezes. Zwraca uwagę, że 11 bit studios S.A. to obecnie trzy wewnętrzne, pracujące pełną parą, zespoły deweloperskie, zajmujące się grami o łącznym budżecie produkcyjnym na poziomie 110 mln PLN. – Dynamicznie rozwijający się pion wydawniczy do końca 2023 roku zamierza wydać w nowe projekty kolejne 50 mln PLN, oprócz 30 mln PLN przeznaczonych na projekty, które już ma w portfelu – mówi Marszał. Przypomina, że Spółka prowadzi też zaawansowane prace nad stworzeniem grupy kapitałowej. – Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli pochwalić się informacjami na ten temat – wskazuje.

Wyraża nadzieję, że wiadomości spotkają się z równie pozytywnym odbiorem jak trailer „Frostpunka 2”, który Spółka upubliczniła 12 sierpnia – Liczba wyświetleń trailera, pozytywne publikacje we wszystkich topowych mediach branżowych a także tempo budowy wishlisty, z naszej perspektywy są imponujące co potwierdza, że fani czekają na kolejne produkcje osadzone w wykreowanym przez nas uniwersum oraz, że kierunki, w których chcemy rozwijać naszą Spółki są właściwe – podsumowuje Prezes.